DET365

洛阳市DET365机械设备有限公司

洛阳市DET365机械设备有限公司
洛阳市DET365机械设备有限公司
  • 洛阳市DET365机械设备有限公司

电脑配料粉料生产线

  • 类型: 3-10吨电脑配料粉料生产线
  • 产量(t/h): 3-10
  • 用途: 用于生产各种家禽和家畜饲料,如鸡,鸭,牛,猪,兔等。

我们很高兴为您提供帮助:

我们将以简单的方式告诉您需要的答案。

洛阳市DET365机械设备有限公司 洛阳市DET365机械设备有限公司

视频展示:
展示图册:粉料电脑配料生产线2小.jpg  粉料电脑配料生产线-小.jpg


前配料小.jpg  前配料小1.jpg